Участь у пленарних засіданнях

Згідно Регламенту роботи сесії:  
Розділ  6. Ведення пленарних засідань
Стаття 6.5.
6.5.1.Під час сесійного засідання міської ради в залі зобов’язані бути присутні посадові особи, працівники  управлінь, відділів міської ради, що мають відношення до підготовки та розгляду питань порядку денного сесії, та технічні працівники, визначені керівництвом ради для забезпечення необхідних умов проведення сесії. 
6.5.2.Список запрошених на сесію міської ради формується секретарем ради  з врахуванням пропозицій депутатів, виконавчого комітету, його відділів та управлінь, які брали участь у підготовці питань на розгляд сесії ради, і затверджується міським головою (при умові скликання сесії міським головою відповідно до п.ст.4.1.2 цього Регламенту), секретарем ради (при настанні умов  передбачених пунктом 4.1.5 цього Регламенту), головою постійної комісії або уповноважених від депутатських груп (фракцій) (при настанні умов, передбачених  пунктом 4.1.7 цього Регламенту).
6.5.3.Головуючий на сесії зобов’язаний оголосити депутатам список осіб, присутніх на пленарному засіданні за офіційним запрошенням або викликом, перед початком роботи сесії або при розгляді питання порядку денного
6.5.4.Під час сесійного засідання міської ради в залі можуть бути присутні депутати обласної ради, народні депутати України, керівники  (представники) підприємств, установ, організацій різних форм власності, політичних партій, громадських організацій та об’єднань, виборці. Міська рада на сесії не менш як третиною голосів від загального складу ради може надавати їм право публічного виступу.      
6.5.5.На засіданні міської ради та її органів можуть бути  присутні за запрошеннями посадові особи органів державної влади, місцевого самоврядування.
6.5.6.Міська рада не менше як  третиною голосів  від їх фактичної кількості може вимагати присутності на засіданні ради будь-якого службовця, або іншої посадової особи, яка виконує його обов’язки.  Службовці запрошуються через керівників відповідних органів, установ, організацій. Посадові особи, яких обирає, призначає чи затверджує міська рада, а також особи визначені п.10 частини 4 ст.42  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» викликаються безпосередньо, а підлеглі їм службовці викликаються через них, крім випадків, встановлених законом, коли  вони викликаються безпосередньо. На засідання міської ради можуть запрошуватися експерти, фахівці відповідних галузей економіки, науки, культури, освіти та  охорони здоров”я.
6.5.7.Особи, присутні на пленарному засіданні міської ради, повинні утримуватись від публічних проявів свого  ставлення до того, що відбувається на засіданні, не заважати роботі, не порушувати  встановлений порядок. У разі порушення порядку особи  винні у цьому за розпорядженням головуючого або на вимогу третини депутатів ради, присутніх на засіданні, можуть бути виведені з приміщення, де відбувається засідання. У випадку, коли порушник порядку відмовляється добровільно залишити приміщення, що перешкоджатиме нормальній роботі  ради, до нього можуть бути застосовані примусові заходи, передбачені чинним законодавством. 
6.5.8. За неетичну поведінку (вживання образливих висловлень, непристойних і лайливих слів, образу гідності та честі присутніх на засіданні ради, заклик до незаконних і насильницьких дій, поява у нетверезому стані) депутат міськради за рішенням ради (процедурним) може бути позбавлений права виступу до кінця пленарного засідання.