Участь у засіданнях

Участь у роботі комісій

Рішення Дубенської міської ради від 27.11.2020р №4 "Про затвердження Положення про постійні комісії Дубенської міської ради восьмого демократичного скликання"
 
Розділ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ.

  • 3.1. Основною формою роботи постійних комісій є засідання. Засідання постійних комісій є правомочними, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії. 
  • 3.2.Засідання скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал, та проводяться відповідно до затверджених постійними комісіями піврічних планів роботи, а також плану роботи ради.  
  • 3.3. Засідання постійних комісій проводяться відкрито і гласно, крім випадків, коли за рішенням постійної комісії проводиться закрите засідання. На закритому засіданні, крім членів комісії, можуть бути присутніми запрошені на засідання особи.
  • 3.4.Депутати працюють в постійних комісіях на громадських засадах.
  • 3.5. За рішеннями постійних комісій на їх засіданнях можуть проводитися слухання з питань, що належать до їх компетенції. Мета слухань - отримання всебічної інформації щодо питань, які розглядаються, їх вивчення і обговорення. Інформація, отримана під час слухань використовується для прийняття висновків і рекомендацій постійних комісій.
  • 3.6. Слухання проводяться відкрито, крім випадків, коли постійна комісія прийме рішення про закрите засідання. Під час слухань кожен член постійної комісії має право ставити запитання промовцям та одержувати відповіді на них.

Участь у пленарних засіданнях

Згідно Регламенту роботи Дубенської міської ради 8 демократичного скликання /переглянути/: 
Стаття 4.4.
4.4.1.Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством.  
На сесії мають право бути присутні жителі міста, представники засобів масової інформації, політичних партій і громадських організацій. Особи, що виявили бажання відвідати сесію міської ради повинні не пізніш як за  годину до її відкриття подати відповідну заяву на ім’я секретаря ради, на якого покладається  контроль за списком осіб, присутніх на сесії міської ради.
Відмова жителям міста у відвіданні сесії міської ради, яка не пов’язана з організаційними чи технічними причинами, повинна бути оформлена у письмовій формі.