Вибори

Відповідно до ст. 5 Конституції України єдиним джерелом влади в державі є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та місцевого самоврядування. Народне волевиявлення здійснюється шляхом проведення виборів Президента України, депутатів Верховної ради, депутатів обласних, районних, міських, сільських та селищних рад. Крім того, громадяни обирають на виборах сільських, селищних та міських голів. Право голосу на виборах мають дієздатні громадяни України, які на момент їх проведення досягли вісімнадцятирічного віку.
Вибори до органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Держава гарантує вільне волевиявлення громадянам України.
Вибори депутатів міських рад проводяться за пропорційною виборчою системою політичних партій із закріпленням кандидатів за територіальними виборчими округами, на які поділяється багатомандатний виборчий округ, що збігається з територією міста.
Вибори міського голови проводяться за мажоритарною системою абсолютної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, який утворюється у межах території міста.
Місцеві вибори можуть бути черговими, позачерговими, повторними, проміжними або першими. Чергові місцеві вибори проводяться одночасно на всій території України в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень ради та її голови, обраних на попередніх чергових місцевих виборах. Позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України, у разі дострокового припинення повноважень міської ради або міського голови. Повторні вибори депутата (депутатів) міської ради у виборчому окрузі призначаються відповідною територіальною виборчою комісією у разі визнання відповідних виборів, такими що не відбулися, чи у разі визнання особи, обраної у визначеному окрузі депутатом, такою, що відмовилася від депутатського мандата.
Відповідно до Закону України «Про місцеві вибори» до Дубенської міської ради обирають 34 депутата.