Новина


Уряд оновив порядок надання компенсації за розміщення ВПО

29 квітня Уряд постановою № 490 затвердив нову редакцію Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення ВПО, які перемістилися у період воєнного стану
1.    Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Дубенської міської ради приймає заяви щодо розміщення  ВПО
Особи, що розмістили ВПО, зобов’язані не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня розміщення ВПО подати заяву в довільній формі до відповідного органу за місцем розташування житлового приміщення. В день припинення розміщення або зміни їх кількості подається аналогічна заява.
Заяву мають право подати:
•    власники/співвласники житла або їх представники;
•    наймачі(орендарі) житла державної або комунальної власності;
•    спадкоємці, які прийняли спадщину.
Заява подається до:
•    ЦНАПу
Заяви можуть бути подані:
•    в паперовій формі;
•    в електронній формі на електронну адресу відповідного органу.
Компенсація не призначається особі за розміщення:
•    ВПО, які мають право власності на житло, в якому розмістились;
•    ВПО, які є членами його сім'ї в розумінні Сімейного кодексу України (дружина, чоловік, їх неповнолітні діти, особи до 23 років, якщо вони навчаються, інших членів сім'ї, які спільно проживають та пов’язані спільним побутом).
2.    ЦНАП та управління соціального захисту населення:
Для отримання компенсації особа, що розмістила ВПО, не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня закінчення звітного місяця подає до ЦНАПу заяву за затвердженою формою. Заява розглядається протягом п’яти робочих днів з дня її отримання. Перебіг п’яти робочих днів розпочинається з дня, що настає за днем отримання такої заяви. Протягом строку розгляду заяви орган місцевого самоврядування проводить перевірку наведених у заяві відомостей з відвідуванням (у разі потреби) місця розміщення ВПО, зокрема з метою перевірки факту такого розміщення, його безоплатності, кількості розміщених осіб та умов їх проживання, паперових та електронних документів, що посвідчують особу, а також свідоцтва про народження ВПО, довідки про взяття на облік ВПО, документів, що підтверджують приналежність до вразливих груп населення або їх соціальний статус. У разі коли за результатами перевірки встановлено факт надання у заяві недостовірної інформації, управління соціального захисту населення приймають рішення про відмову у виплаті компенсації.
3. Управління соціального захисту населення розраховує обсяг компенсації
За результатами перевірки управління соціального захисту населення визначає обсяг компенсації. Сума компенсації розраховується з урахуванням кількості днів, протягом яких житлове приміщення надавалося для розміщення ВПО, з дня її розміщення, але не раніше дати взяття на облік ВПО.
Звертаємо увагу, що відповідно до пункту 4 Порядку особа подає заяву не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня розміщення ВПО. Сума компенсації за кожен людино-день визначається на рівні 14,77 гривні. Тобто, при розрахунку компенсації управління соціального захисту населення бере пізнішу дату з двох:
•    переддень дня подачі заяви щодо розміщення ВПО;
•    день взяття на облік ВПО.
4.    Управління соціального захисту населення визначає джерело компенсації та подає зведену інформацію Рівненській обласній військовій адміністрації
До 12 числа місяця, що настає за звітним, управління соціального захисту населення окрім обсягу компенсації визначає джерело компенсації та подає відповідний перелік до Рівненської обласної військової адміністрації. Перелік подається відповідно до двох форм, затверджених постановою № 333. В одній формі (згідно з додатком 2 до Порядку) управління соціального захисту населення подає інформацію про розміщення чотирьох і більше ВПО, осіб з інвалідністю, осіб старше шістдесяти років, одиноких матерів (саме одиноких під час переміщення), членів багатодітних сімей, членів сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, інших вразливих груп населення. Компенсація відповідно до цього переліку виплачуватиметься за рахунок наявних коштів міжнародних організацій.
За домовленістю Мінрегіону та УВКБ ООН до вищевказаних категорій відносяться:
1.    Домогосподарства ВПО з трьома і більше дітьми;
2.    Домогосподарства ВПО, очолювані однією особою, зокрема, мамою чи татом, бабусею чи дідусем, іншим родичем, які мають на утриманні одну чи більше осіб, які не можуть самостійно піклуватися про себе, в тому числі дітей або членів родини старшого віку;
3.    ВПО – одинокі особи старшого віку або домогосподарства, які складаються виключно з осіб старшого віку (60+);
4.    Домогосподарства ВПО з однією чи більше особами з особливими потребами, зокрема з інвалідністю або хронічними захворюваннями;
5.    Домогосподарства ВПО, що належать до етнічних меншин (зокрема, ромської етнічної меншини);
6.    Діти без супроводу або діти, які втратили зв’язок з родиною, та які перебувають під наглядом відповідних служб із захисту дітей в приймаючій громаді;
У разі отримання управлінням соціального захисту населення заяви із зазначенням розміщення домогосподарств ВПО, що має представника однієї з вищевказаних категорій, пропонується формувати такі заяви у перелік згідно з формою, яка направляється для виплат за рахунок наявних коштів міжнародних організацій. Інформація з інших заяв, в яких зазначається про розміщення від однієї до трьох ВПО без зазначення їх соціального статусу або приналежність до вразливої групи населення узагальнюється у іншій формі (згідно з додатком 3 до Порядку). Компенсація відповідно до цього переліку виплачуватиметься за рахунок коштів державного бюджету.
5. Рівненська обласна військова адміністрація передає інформацію Мінрегіону для виплат та компенсації
Мінрегіон узагальнює інформацію, подану обласною військовою адміністрацією, та готує проект рішення Кабінету Міністрів України про виділення коштів з державного бюджету. Міжнародні організації, благодійні організації та громадські об’єднання за результатами опрацювання отриманої від обласної військової адміністрації інформації здійснюють виплату відповідної компенсації.